Nástroj

Proč potřebuji snímač pohybu pro osvětlení

Pojem "snímač pohybu" v každodenním životě zpravidla definuje elektronické infračervené zařízení, které umožňuje detekovat přítomnost a pohyb osoby a pomáhá přepínat výkon osvětlovacích zařízení a jiných elektrických zařízení.

Jak správně připojit stroje k elektrické desce

Jističe, známé také jako vaky nebo jističe, jsou spínací zařízení, jejichž úkolem je dodávat proud do prvků elektrické sítě a v případě poruchy jeho provozu se automaticky vypne.

Schéma elektroinstalace v bytě: odborné poradenství

Znalosti o umístění všech prvků elektrické sítě v bytě, jakož i umístění elektroinstalace vám mohou být užitečné při opravách. Bohužel, při stěhování do nového bytu vám nikdo neposkytne schéma zapojení.

Rozsah a účel CIP

Hlavním účelem drátu CIP (samonosný izolovaný drát) je přenos a distribuce střídavého proudu v osvětlovacích sítích a napájecích sítích o napětí 0,4-1 kV.CIP drát byl široce používán při stavbě hlavních vedení a různých větví vstupů do různých ubytovacích a mistrovských budov.

Odeslání

  • Samostatná instalace podrozetnikov v sádrokartonu

    • Odeslání
    • V moderní stavbě se často používají sádrokartonové desky. Tento materiál se používá k instalaci dutých stěn a vnitřních přepážek. Schéma instalace elektrického zařízení se proto změnilo.
  • Jak kontrolovat diodu pomocí multimetru bez pájení

    • Odeslání
    • Jak zkontrolovat diodu pomocí multimetruObvykle dochází k selhání napájecích diod, jelikož prochází významným stejnosměrným proudem. Příčinou poruch v diodách může být jejich přehřátí, narušení tepelného kontaktu s chladičem nebo zvýšení teploty okolí, selhání jiných obvodových prvků, které způsobily zvýšení povoleného napětí na diodě, špatnou kvalitu jejich výkonu.

Vytápění

6 nejlepších elektroměrů

Realita našeho života je taková, že otázka výběru nejlepšího elektroměru je průsečíkem zájmů jeho budoucího majitele a provozovatele maloobchodního trhu s elektřinou, se kterým má spotřebitel smlouvu.

Jak vypočítat průřez kabelu, aby nedošlo k přehřátí

Před připojením zátěže k síti je důležité zajistit, aby jádra napájecích kabelů byly dostatečně silné. V případě výrazného přebytku přípustného výkonu může být izolace a dokonce samotné jádro zničeno v důsledku přehřátí.